Drobečková navigace

Úvod > Dárci

Sponzoři

Jak podpořit naše děti?

I přes dostatečnou podporu našeho zřizovatele v oblasti provozních nákladů není snadné dlouhodobě udržet „nadstandardní“ nabídku aktivit, kterou dětem poskytujeme. Slovem nadstandardní nemám v úmyslu označovat stav přebytku nebo plýtvání, spíše snahu být aktivní, poskytovat dětem dostatečné množství vjemů a zážitků (tábory, pobyty, soustředění, kulturní akce, cestování, sport, turistiku, přírodu, atd.). Jsem přesvědčen, že intenzivním zapojováním těchto jednotlivých nabídek, lze přispět ke změně současných dětských postojů
a zvnitřněných hodnot.

Naše práce je založena na rozmanitosti, aktivitě a především na podpoře samostatnosti dětí. Na našich webových stránkách www.ddnj.cz 
se pak snažíme prezentovat našemu zřizovateli, rodičům, veřejnosti a současným podporovatelům tuto naši snahu.

Plně si uvědomuji, že žádostí o spolupráci, o pomoc a podporu je v současné době přebytek a zdaleka ne všem žadatelům lze vyhovět. Z mého pohledu a z povahy mé práce je však mou povinností nalézat nové cesty spolupráce. 

Věřím a doufám, v existenci někoho, koho výše uvedená problematika zaujme. Věřím rovněž, že si naše děti (třeba i konkrétní jedinci) pozornost někoho s osobním zájmem o pomoc zaslouží.  Na oplátku nabízím transparentní komunikaci a pravidelné informace o tom, jak je nakládáno s případnými dary.

Investice do dětí, které nemohou žít v prostředí svých biologických rodin, není z ekonomického pohledu investicí ziskovou, z pohledu lidského je však investicí chvályhodnou.

Pokud Vám výše uvedený text dává alespoň trochu smysl, pokud nevylučujete takovouto spolupráci, budu velmi potěšen za Vaši reakci.

Pro případný finanční dar uvádím číslo účtu KB NJ - 1038801/0100.

Poděkování za podporu 

Chtěl bych opět upřímně poděkovat všem Vám, kteří jste podpořili dětský domov v Novém Jičíně v roce 2022.

Děkuji generálnímu podporovateli firmě Northern Spirits s.r.o. za podporu v roce 2021, 2022 i 2023.
Rovněž děkuji stálým přátelům panu Radovanu Hollému, Lukáši Adamcovi a FURT BOKEM