Drobečková navigace

Úvod > Činnosti dětí > Kroužek tvoření

Kroužek tvoření

Do kroužku jsou zapojovány děti ze všech rodinných skupin, různého věku a pohlaví. Kroužek vytváří předpoklady pro vnímání estetické kvality světa a vlastního života. Různorodé výtvarné prostředky, které jsou využívány při tvůrčích činnostech, jsou nástrojem pro sebevyjádření a seberealizaci každého dítěte podle jeho individuálních schopností. Tvoření umožňuje vyjádřit vnitřní svět fantazie, představ, emocí, zkušeností a poznatků. Rozvíjí schopnost komunikovat prostřednictvím barev, linií a tvarů a má pozitivní vliv na emoční rozvoj, vnímavost, poznání a socializaci dětí.

Tvoření umožňuje rozvoj vlastních tvůrčích schopností prostřednictvím vlastní tvorby, vnímáním a interpretací produkce vlastní i ostatních. Toto poznávání směřuje jednak k schopnosti koncentrovat pozornost a usilovat o sebevyjádření a seberealizaci a zároveň k obohacování komunikace slovní a zejména mimoslovní využíváním vyjadřovacích prostředků jednotlivých druhů umění, k rozvíjení vnímavosti, obraznosti, představivosti, fantazie a intuice. Dětem umožňujeme získávat zkušenosti při samostatné i společné tvůrčí činnosti, komunikovat o různých podobách řešení, přijímat i nová neobvyklá řešení.

Fotogalerie