Drobečková navigace

Úvod > Činnosti dětí > Sportovní kroužky

Sportovní kroužky

Za pravidelnou aktivitu je třeba považovat také organizování sportovních her v DD, které probíhají dle klimatických podmínek a ročních období v nedaleké tělocvičně střední školy nebo na našem víceúčelovém hřišti v areálu DD. Stalo se již tradicí, že tyto se konají vždy v pondělí od 16.00 – 18.00 v tělocvičně a od 15.00 – 17.00 hodin na hřišti. V tomto školním roce byly, tak jako v minulých letech, pořádány sportovní hry pro chlapce i pro dívky a byly zaměřeny na takové sporty, jako jsou fotbal, basketbal, florbal a volejbal. Ani v tomto školním roce nedošlo při organizovaných hrách k úrazu dítěte. Sportovní hry vede zástupce ředitele.

Sportovní kroužky - chlapci

Náplní této činnosti je hlavně výchova ke kladnému přístupu ke sportu samotnému. Kroužek je organizován pro všechny děti z celého DD, pro děvčata i chlapce. Vychovatel je ten kdo celý výchovný (sportovní) proces řídí a svým vzorem motivuje děti – sportovních akcí se účastní, cvičí. Primárním cílem není sportovní výsledek ani hodnocený výkon, ale aktivní činnost dětí, zdokonalování jejich tělesné zdatnosti a rozvoj níže uvedených kompetencí. Náplní sportovního kroužku jsou především tyto činnosti – cyklistika a cyklo - turistika, posilovací cviky v posilovně DD, míčové sporty, účast na sportovních akcích.

Sportovní kroužky - dívky

Tato zájmová činnost je zaměřena na udržování fyzické kondice děvčat formou návštěvy posilovny v suterénu DD či skupinových her na hřišti DD. Děvčata jsou motivována ke zdravému životnímu stylu, od kvalitní stravy až po pravidelné cvičení. Součástí každých her je poučení dívek o bezpečnosti a vyhodnocení sportovních her po jejich skončení.

Fotogalerie