Drobečková navigace

Úvod > Činnosti dětí > Enviromentální kroužek

Environmentální kroužek

Environmentální kroužek se zaměřuje především na zvyšování povědomí dětí o ochraně přírody, a nabádá je k ekologicky šetrnému chování k přírodnímu bohatství. Jsou organizovány různé výlety do přírody, kde děti poznávají druhovou rozmanitost různých ekosystémů, principy fungování přírody a její ovlivňování člověkem. Výlety jsou zaměřeny také na turistiku a rozvoj estetického cítění u dětí, včetně utváření si jejich pozitivního vztahu k přírodě. Děti se dozvídají, jak mohou sami přispět ke zlepšení našeho životního prostředí v každodenním životě a mohou také sami navrhovat témata, která je v tomto směru zajímají. Kromě výletů do přírody jsou organizovány také zajímavé exkurze s ekologickou a přírodovědnou tematikou. Snahou kroužku je také vyzkoušení si s dětmi některé dovedností v praxi, např. schopnost orientace v terénu, poznávání přírodnin, pozorování rostlin a živočichů, odlévání stop apod.

Fotogalerie