image
image
image

O nás

Dětský domov je příspěvkovou organizací s celoročním nepřetržitým provozem. Od 1.července 2001 je jeho zřizovatelem Moravskoslezský kraj. Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, které zajišťuje na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání nezletilým osobám zpravidla ve věku od 3 do 18 let či zletilé osobě do nejvýše 26 let věku.

Více informací

Moravskoslezský kraj

Organizace Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56, je příspěvkovou
organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Moravskoslezský kraj, příspěvková organizace