VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI?

I přes dostatečnou podporu našeho zřizovatele v oblasti provozních nákladů není snadné dlouhodobě udržet „nadstandardní“ nabídku aktivit, kterou dětem poskytujeme. Slovem nadstandardní nemám v úmyslu označovat stav přebytku nebo plýtvání, spíše snahu být aktivní, poskytovat dětem dostatečné množství vjemů a zážitků (tábory, pobyty, soustředění, kulturní akce, cestování, sport, turistiku, přírodu, atd.). Jsem přesvědčen, že intenzivním zapojováním těchto jednotlivých nabídek, lze přispět ke změně současných dětských postojů a zvnitřněných hodnot.  

Naše práce je založena na rozmanitosti, aktivitě a především na podpoře samostatnosti dětí. Na našich webových stránkách www.ddnj.cz se pak snažíme prezentovat našemu zřizovateli, rodičům, veřejnosti a současným podporovatelům tuto naši snahu.

Plně si uvědomuji, že žádostí o spolupráci, o pomoc a podporu je v současné době přebytek a zdaleka ne všem lze vyhovět. Z mého pohledu a z povahy mé práce je však mou povinností nalézat nové cesty spolupráce. Náš dětský domov postrádá stálého partnera či partnery, kteří by s námi dlouhodobě spolupracovali, a pro které by byla takováto spolupráce zajímavou výzvou. V současné době spoléháme na drobnější dary dobrovolníků, nadací a jednorázové dary některých věrných podnikatelů.
Věřím a doufám, v existenci někoho, koho výše uvedená problematika zaujme. Věřím rovněž, že si naše děti (třeba i konkrétní jedinci) pozornost někoho s osobním zájmem o pomoc zaslouží.  Na oplátku nabízím transparentní komunikaci a pravidelné informace o tom, jak je nakládáno s případnými dary.

Investice do dětí, které nemohou žít v prostředí svých biologických rodin, není z ekonomického pohledu investicí ziskovou, z pohledu lidského je však investicí chvályhodnou.

Pokud Vám výše uvedený text dává alespoň trochu smysl, pokud nevylučujete takovouto spolupráci, budu velmi potěšen za Vaši reakci.                                       

pro případný finanční dar uvádím Č.Ú. KB NJ - 1038801/0100

 Dovolte, abychom alespoň touto cestou poděkovali našim nejvýznamnějším dárcům:

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM, NADAČNÍ FOND ALBERT, SESKÁ NADACE OLYMPIJSKÉ REPREZENTACE

 

paní Monice Bílé s přáteli,

 

Finanční dary a dary jednotlivců
pan Roman Hollý, Lucky Boy, MUDr. Radovan Stančík, Ing. Ladislav Peš, Pavel Vaněk, Ing. Emil Gabrhelík, Ing. Robert Karásek, MUDr. Irena Kučerová, Mgr. Lukáš Adamec, pan senátor Petr Orel, Pavel Vaněk 

 

Finanční dary skupin, pracovišť a firem
skupina Furt Bokem, skupina kolem Lukáše Haragy, Ortopedické oddělení a oddělení interní JIP a interních ambulancí Nemocnice v Novém Jičíně, Solarente s.r.o., Nutristamina s.r.o., Levram Tech s.r.o., Azurit Kingdom, Obec Životice u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, Starý Jičín, Lari, Vynab, Cukrárna Pohoda, Vape

JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI?

 

JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI?