VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

VÝLET DO LANOVÉHO PARKU TARZANIE

V. Novotný, M. Matula

Dne 6.7.2021 jsme společně s kolegou a 6 dětmi uskutečnili prázdninový výlet do lanového parku Tarzanie v Trojanovicích. Děti si mohly vyzkoušet, jak jsou na tom se zručností, fyzickou zdatností, pohybovými dovednostmi a také se zvládáním lezení ve výšce.

Nejdříve si po vstupu do parku děti zvolily typ trasy podle uvážení a po krátké instruktáži se mohly pustit do zábavy. Od začátku bylo znatelné, že některé děti budou mít s pokořením celé dráhy možné potíže. Nakonec však téměř všichni dorazili zdárně do cíle. Přestože to byla pro některé děti trochu námaha, byly celkově s akcí spokojeny, jelikož si mohly vyzkoušet své možnosti při nové aktivitě.

FOTOGRAFIE