VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

SPÁLOV, BALERŮV MLÝN, MARIA VE SKÁLE

H. Zumerová, J. Valentová
Dnešní teplé a slunečné odpoledne jsme strávili v nedalekém Spálově. První zastávka byla u Balerova mlýna. Jedná se pravděpodobně o nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v České republice.

Další zastávka byla u kamenného oltáře ve skále. Součástí oltáře je soška Panny Marie. Zde jsme si nabrali osvěžující vodu, která vytéká z jeskyně. Nakonec si děti namočily nohy v řece Odra. Počasí bylo krásné, sluníčko svítilo a výlet se vydařil.

FOTOGRAFIE