VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

ADRŠPACH A BABIČČINO ÚDOLÍ

M. Matula, K. Vřetionková
Na základě Plánu mimoškolní výchovy pro šk. rok 2019/2020 se uskutečnil ve dnech 11. 6. -14. 6., poznávací výlet dětí DD v Novém Jičíně, do Východočeského kraje – Adržpach a Babiččina údolí.

Výletu pod vedením dvou vychovatelů se účastnilo 7 dětí. Ubytování bylo zajištěno v RD v obci Jívka-Janovice. Cílem „výpravy“ bylo seznámení s historií, zajímavostmi a přírodními krásami této části ČR, relaxace dětí při pobytu v přírodě a neposlední řadě ukázat a prakticky i osahat samostatnou činnost ve skupině spojenou se základními sebe-obslužnými činnostmi včetně přípravy stravy.

Vlastní akce byla započata dle předem stanoveného plánu s, kterým byly děti seznámeny.

První den pobytu byl započat ranním vstáváním, snídaní a přípravou na poznávací výlet ve skalách. Naše kroky směřovaly skalního prostředí dle plánu, kterým byl pověřen Tomáš. Po krásném bloudění lesní i skalní přírodou jsme dosáhli cíle. Následoval pozdní oběd a prohlídka zámku Adržpach. Návrat do „chalupy“ byl poněkud složitější, ale přálo nám štěstí. Večer následovalo grilování a poté společenské hry.

Druhý den výpravy, pod vedením Nicolase a za asistence Tomáše, se nesl v duchu předcházejícího. Cesta do České Skalice, příjemná procházka Babiččiným údolím, návštěva Starého Bělidla, mlýna a valchy. Zpáteční cestu jsme navštívili školu, kterou navštěvovala Božena Němcová., následoval opět pozdější oběd v autokempu u vodní nádrže Rozkoš, kde poté využili možnost koupání Tomáš a Honza. Celý den jsme zakončili opékáním špekáčků a skupinovými hrami, které se poněkud protáhly.

V den návratu, po předání objektu, následovaly naše „kroky“ k návštěvě krásného zámku v Ratibořicích a poté následovala zastávka v Javořických jeskyních.

Co říci závěrem? Počasí nám přálo, ubytování bylo pěkné, přeprava proběhla bez problémů a chování dětí bylo velmi dobré a dle jejich ohlasů se jim velmi líbilo. Za nás vychovatele si tudíž myslíme, že tento výlet splnil svůj účel a že byly naplněny všechny stanovené cíle, se kterými jsme odjížděli. Všem nám bylo jen upřímně líto, že nás nemohla doprovázet ze zdravotních důvodů teta, Lenka.

FOTOGRAFIE