VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

REŠOVSKÉ VODOPÁDY

J. Valentová, P. Schneiderková

Již delší dobu jsme v rámci akcí turistického kroužku zvažovali návštěvu Rešova. K její realizaci se nám výborně naskytl poslední květnový víkend. Přestože jsme se mohli obávat deště, nic nás od výletu neodradilo.

 

Území je chráněno jako národní přírodní rezervace Rešovské vodopády od roku 2013V kaňonovitém údolí se kolem vodopádů zachovaly původní jedlobučiny s kapradinami.

Říčka Huntava, která pramení ve Stříbrných Horách u Horního Města, vyhloubila na horním toku skalnaté údolí s četnými kaskádami a několika vodopády největšími v Nízkém Jeseníku. Územím, které je od r. 1966 chráněným přírodním výtvorem, můžete projít přes dřevěné lávky a schody.

Děti si výlet náležitě užily i přesto, že nad jejich očekávání musely zdolávat právě zmíněné stezky mezi balvany. Jako odměnu si mohly vychutnat pohledy na nádherné scenérie divoké přírody. Přiložené fotografie jsou důkazem skryté dobrodružnosti a spokojenosti dětí.

FOTOGRAFIE