VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

SKÁLA PANNY MARIE

P. Schneiderková
Dnešní den nás nenechal na holičkách a vyšel nám vstříc svým krásným a slunečným počasím. Neváhali jsme a odpoledne nabídku svátečního májového dne využili ke krátkému výletu do přírody. Povodí Odry nabízí vždy plno zajímavých míst, my jsme tentokrát navštívili poutní místo Skálu panny Marie ve Spálově. Nezůstalo jen při tom, děti se rády prošly i do okolí. Malou procházku zvládli nejen ti nejslabší, ale i ti nejvíce "ubrblaní", zvlášť, když je na konci čekala sladká studená odměna. 

FOTOGRAFIE