VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

TABLETY PRO DĚTI

Před několika měsíci obdržel náš DD dar v podobě pěti TABLETŮ pro děti.

Usoudili jsme, že tablety budou dětem rozdány na základě jejich výrazných, zlepšených - studijních výsledků. Na základě  pololetního vysvědčení byly vybrány děti, které si (oproti předešlému vysvědčení) výrazně polepšily. Pěti nejlepším byly slavnostně předány tablety.